2020

Årsmøtet blir mandag 4. mai 2020. Møtet blir organisert som en undersøkelse som sendes medlemmene på e-post.

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning
3. Regnskap og Revisjonserklæring
4. Kontingent
5. Budsjett
6. Valg av nytt styre

Alle forslag til vedtak ble vedtatt av medlemmene. Årsmøtereferatet er godkjent av Brønnøysundregisteret.

2019

Årsmøte 2019 begynner onsdag 3 april kl 17.00 på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 6, 2. etg.

1. Dagsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Revisorerklæring
5. Budsjettforslag 2020
6. Valg: Styre og revisor
Referat årsmøte NFAP 2019

2018

Årsmøte 2018 begynner mandag 16 april kl 16.30 på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 6, 2. etg.

Starttidspunktet for årsmøtet er utsatt med en halv time fra 16.30 til 17.00 siden det er få saker på dagsorden og det ser ut til å bli god tid før felles middag.

1 Dagsorden
3 Regnskap
4 Revisorerklæring
5 Budsjett2019_Nfap
6 Valg
Referat årsmøte NFAP 2018

2017

Årsmøtereferat 2017
Styret 2017
Nye vedtekter 2017

2016

Stiftelsesdokument