Norsk psykologforening har godkjent konferansen som 13 timer vedlikeholdsaktivitet.

For den norske legeforening gjelder følgende godkjenninger:

  • Rus- og avhengighetsmedisin godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
    spesialistenes etterutdanning.
  • Psykiatri godkjennes med 14 timer for spesialistenes etterutdanning.
  • Allmennmedisin godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Barne- og ungdomspsykiatri godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
    spesialistenes etterutdanning.