Norsk psykologforening har godkjent konferansen som 14 timer vedlikeholdsaktivitet.

For den norske legeforening gjelder følgende godkjenninger:

  • Allmenmedisin 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og
    etterutdanningen (forelengelse av retten til tilleggstakst).
  • Rus- og avhengighetsmedisin: 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering
    og spesialistenes etterutdanning.
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
    spesialistenes etterutdanning.
  • Psykiatri: 14 timer for spesialistenes etterutdanning.

Godkjenningsbrevet fra Dnld datert 04-10-2021.

Deltagelse på webinar/Zoom blir registrert i Zoom og godkjennes av Npf som vanlig.