Håkon Skard porttrett

President i Norsk psykologforening