Aleksander Hagen Erga

Psykolog og PhD 

Impulse Control Disorders in Parkinson's Disease

Abstract

"Impulskontrollforstyrrelser som spillavhengighet, hyperseksualitet, overspising og tvangsmessig shopping, kan opptre hos de fleste. Forskning har imidlertid vist at personer med Parkinsons sykdom har økt risiko for å utvikle disse vanskene. Faktisk har personer med Parkinsons tre til fire ganger så stor risiko som andre for å utvikle denne type plage. Grunnen til at dette opptrer så hyppig hos personer med Parkinsons er trolig spesielt knyttet opp til genetikk og bruk av parkinsonsmedisiner.

Ergas forskning viser at selv om impulskontrollforstyrrelser er assosiert med ung alder i mange studier, så kan disse vanskene også oppstå sent i sykdomsforløpet. Han har også funnet at risikoen for å utvikle impulskontrollforstyrrelser er spesielt knyttet til bruk av dopamin agonister, som er en gruppe parkinsonmedisiner som ofte brukes hos yngre pasienter. Avhandlingen bygger på data fra den norske ParkVest-studien. Deltakerne i studien er rekruttert fra flere helseregioner på Sør- og Vestlandet, med første undersøkelse i 2004. Studien pågår fortsatt og har nå fulgt pasientene i over 14 år. Avhandlingen understreker viktigheten av å monitorere impulskontrollforstyrrelser regelmessig over tid, og argumenterer for varsomhet og tettere oppfølging ved administrasjon av dopaminagonister.

Biografi

Aleksander Hagen Erga (34) er fra Stavanger. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Han jobber ved Avdeling for rus og avhengighet, Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og er stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, SUS."