Amir Englund

PhD cannabinoid psychopharmacology, Institute of Psychiatry, King's College London

Abstract

Dr Englund vil i sitt første innlegg presentere funn fra egen forskning som utforsker de to hovedsakelig psykoaktive stoffene i cannabis – THC og CBD, og hvordan disse to stoffene øker eller reduserer risiko for psykotiske opplevelser, symptom og psykoselidelser. Forskningen vil kunne ha en direkte nytteverdi ved at man ut fra funnene kan lage skadereduserende anbefalinger til brukere, beslutningstagere, lovgivere og politikere.

I sitt andre innlegg vil Dr Englund gi oss en oppdatert bred oversikt over de siste årenes forskning om cannabis. Han vil presentere funn og nåværende kunnskap på områdene medisinsk cannabis, generell risiko med cannabisbruk, cannabis effekter på kognisjon og hjernestrukturer, hvordan cannabis virker inn på bilkjøring, somatiske effekter og sykdommer som kan knyttes til cannabisbruk, nåværende evaluering av gateway-teorien opp imot bruk av cannabis, nyere studier om amotivasjon, cannabis farmakologi og utskillelse inklusive psykoaktive metabolitter.

Presentasjonene holdes på svensk.

Om Amir Englund

Dr Amir Englund har en doktorgrad innen cannabis psykofarmakologi og har medvirket i flere eksperimentelle cannabis studier med friske forsøkspersoner. Han har også medvirket i kliniske utprøvinger av cannabidiol (CBD, en av de forskjellige stoffene i cannabis som er psykoaktiv men ikke rusgivende) som en tilleggsbehandling for pasienter med psykoselidelse.

Hans nåværende forskningsstudie er om friske forsøkspersoner hvor målsettingen er å klare å finne den optimale ratioen mellom THC og CBD i cannabis, som i minst grad er relatert til kognitiv svikt/svekkelse og opplevelse av paranoia, hvor man ser den laveste effekten på kognisjon og paranoia symptomer.