Thomas Støtzer og Dag Sørum

Medisinsk Cannabis i TSB?

En fortvilet pasient og forvirret behandler! Hvordan gjorde vi det og på hvilken indikasjon. «a road movie».

Denne presentasjonen holdes primært av Thomas Støtzer med bistand fra Dag Sørum.

Thomas Støtzer

Tidligere pasient

 

Dag Sørum

For tiden ansatt på Oslo Universitetssykehus Ruspolikinikken Ullevål. Egen praksis med idrettsutøvere, jobber for NISO og Idrettens Helsesenter. Lang fartstid som veileder for grupper og enkeltpersoner.