Gro Syversen

Food addiction - et relevant begrep for psykologer?

Gro Syversen er psykologspesialist (rus- og avhengighetsspesialiteten) og stipendiat ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser, Ullevål sykehus (OUS). Har mest arbeidserfaring fra døgnposter for voksne med alvorlig avhengighet til illegale rusmidler og psykisk lidelse. Er interessert i sammenhenger mellom spiseforstyrrelser og avhengighet. Doktorgradsprosjektet er en undersøkelse av nevropsykologiske faktorer og spiseatferd som ligger bak vektutvikling etter fedmekirurgi.

Tittel: Food addiction – et relevant begrep for psykologer?

Abstract Gro Syversen. Mer informasjon kommer.

< Tilbake til programmet