Helge Braathen og Torgeir Hjellnes

Psykologspesialist

Innhold og erfaringer fra cannabisbehandling i gruppe ved LDPS-Ruspoliklinikk

Helge Braathen er Psykologspesialist ved Lovisenberg Sykehus

 

Torgeir Hjellnes er Klinisk Sosionomspesialist