Katarina Morken

Forsker og kliniker i Stiftelsen Bergensklinikken

Mentaliseringsbasert terapi for kvinnelige pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse og ruslidelse

Katharina T. E Morken er utdannet psykolog ved Universitet i Bergen (2008) og psykologspesialist med fordypning i rus og avhengighetspsykologi. Hun jobber delt som forsker og kliniker i Stiftelsen Bergensklinikken

Morken fullførte sin doktorgrad “Mentaliseringsbasert terapi for kvinnelige pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse og ruslidelse fra UIB (2018) ved Institutt for klinisk psykologi. I dette arbeidet undersøkte hun effekten av mentaliserings basert terapi (MBT) for 18 kvinnelige pasienter med komorbid personlighetsforstyrrelse og ruslidelse. Pasientene ble også undersøkt to år etter endt behandling med både kvantitative og kvalitative metoder. Morkens arbeide gir ny kunnskap på virkningsfull behandlingsform som ofte ikke tilbys pasienter i TSB, og gir også innsikt i en generelt lite studert, og ofte underdiagnostisert, problematikk som ofte sees i klinisk praksis.