Kenneth Arctander

PhD-student

KennethRepresentant fra regjeringens Ruspolitiske utvalg og informasjonsansvarlig i RIO, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.