Kirsten Braatveit

PhD-presentasjon

Intellectual Disability among in-patients with Substance use Disorders
Kirsten Braatveit

Kirsten Braatveit er utdannet psykolog fra NTNU i 2006 og psykologspesialist med fordypning i rus og avhengighetspsykologi i 2013. Hun vil presentere funnene fra sitt PhD-prosjekt«Intellectual Disability among in-patients with Substance use Disorders». Avhandlingen undersøker forekomsten av psykisk utviklingshemming og generelle lærevansker i grense/borderline området blant av pasienter innlagt til rusbehandling.

Braatveits avhandling er en av de første studiene internasjonalt om psykisk utviklingshemming og generelle lærevansker blant rusmiddelavhengige, og arbeidet har betydning for klinisk praksis gjennom økt fokus på, og en konkret metode for, å «fange opp» mulige generelle lærevansker blant rusmiddelavhengige.