Levi Kvitland

Psykolog, PhD

Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample

Levi Kvitland

Bipolar lidelse er på Verdens helseorganisasjons topp 10 liste over sykdommer med stor sykdomsbyrde. Et sentralt spørsmål er hvorfor blir man syk. I sin avhandling “Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample” har Levi Røstad Kvitland og medarbeidere undersøkt betydningen av cannabisbruk hos personer som nylig har fått diagnosen.