Psykologspesialist Sigurd Aanderaa, Psykolog Linn Bjerknes og Psykolog Mette Nordbrønd Mikkelsen

Prototypebeskrivelser av pasienter: Et verktøy for å fasilitere erfaringsutveksling i klinikken

Psykologspesialist Sigurd Aanderaa, Psykolog Linn Bjerknes og Psykolog Mette Nordbrønd Mikkelsen arbeider ved Ruspoliklinikken Lovisenberg DPS, Oslo.

Tittel Prototypebeskrivelser av pasienter: Et verktøy for å fasilitere erfaringsutveksling i klinikken.

Abstract Hver pasient er unik. Samtidig ligner noen pasienter mer på hverandre ved å by oss på noen av de samme kliniske utfordringene. Bakgrunnen for dette prosjektet ved Lovisenberg DPS ruspoliklinikk er behovet for en enkel, men samtidig meningsfull, “grovinndeling” av de pasientene som søker hjelp hos oss. Vår hypotese er at om vi skaper et felles språk for klinisk meningsfulle typer av pasienter på vår ruspoliklinikk så vil det kunne gi oss bedre forutsetninger for å systematisk sammenligne våre behandlingserfaringer. På denne måten håper vi å over tid utvikle felles klinisk kunnskap, om hva som hjelper vår sammensatte pasientpopulasjon. Derfor har vi gjort et pilotprosjekt med å utvikle prototyper som beskriver typiske pasientprofiler. Vi har identifisert noen karakteristiske kliniske utfordringer ved hver pasientprototype, og gjennomført fokusgruppe med klinikkens behandlere om hvilke erfaringer de har med å møte de ulike pasientene.

Prosjektet veiledes av Espen Arnevik ved Nasjonalt kompetansesenter for TSB. Presentasjonen vil fokusere på å presentere de tre prototypebeskrivelsene vi har utviklet til nå, og resultatet av fokusgruppene om nyttige terapeutiske strategier for hver av disse tre typene, men vil også gå inn på metodikken bak utviklingen av prototypebeskrivelsene.

< Tilbake til programmet