Silje Louise Dahl

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.

Meininga med cannabis: Kvifor begynne, og kvifor slutte med cannabis?

Silje L. Dahl har forsket på de sosiale og kulturelle betydningene av cannabisbruk hos unge vokse. I foredraget vil hun fokusere på hva som gjør cannabis attraktivt for dem som bruker rusmiddelet (i tillegg til ruseffekten), hvordan de knytter cannabisbruk til identitet og hvorfor de har trappet ned på bruken på egen hånd.

Silje har doktorgrad i sosiologi fra NTNU i Trondheim.