Svend Davanger

Professor ved Universitetet i Oslo

Hva hjerneforskning kan si om effekten cannabis har og hvorfor det er skadelig

Det er vanlig å diskutere hvor farlige ulike rusmidler er. Da tenker man som regel på at et rusmiddel skaper fare for liv eller for å få en alvorlig sykdom, som for eksempel kreft. Så viktig et slikt rent medisinsk farlighetsperspektiv enn er, kan det også kanskje tilsløre andre alvorlige virkninger av cannabisbruk. Vi vet nå at bruk av cannabis fører til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen, som trolig ligger bak forandringer i motivasjon, tankemønstre og sosiale evner som kan redusere brukernes evner til å leve gode og tilfredsstillende liv. Er dette farlig? Det fører sjelden til dødsfall. Er dette uheldig for hva den enkelte bruker og samfunnet forøvrig kan forvente av et livsløp? Helt klart. Cannabis gjør noe med enkeltmennesker, men det gjør også noe med det fellesskapet vi er en del av.

Om Svend Davanger

Svend Davanger har utdannelse som lege fra Universitetet i Oslo, hvor han også tok doktorgrad. Har forsket ved Stanford University og Universitetet i Bergen, førsteamanuensis ved UiO fra 2003, professor fra 2008. Han er særlig opptatt av hvordan hjernens synapser er instrumenter for hukommelse og endring i hjernen og har publisert en rekke studier om synapsers molekylære sammensetning i hippocampus.