Nfap konferansen 2021

Avhengighet - mer enn rus

Nfap konferansen 4.-5. mai 2020 er avlyst

Vi jobber med å flytte hele konferansen med det samme programmet til 1.-2. februar 2021. Etter sommeren kommer vi tilbake med oppdatert og bekreftet program. Vi legger da ut påmelding med nye påmeldingsbetingelser og priser.

Vi håper at all kommer seg gjennom denne vanskelige tiden og at vi sees i februar 2021.

Følgende program var planlagt:

MANDAG 4. MAI 2020

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe
09:00 – 09:10 Introduksjon av årets konferanse v/leder av Nfap Arne Holen
09:10 – 09:30 Velkommen og åpning av konferansen ved president i Norsk psykologforening Håkon Skard
09:30 – 10:15 Avhengighet i ICD 11 og DSM 5 v/ Marc Potenza
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 11:15 En introduksjon til adferdsmessige avhengigheter v/ Marc Potenza
11:15 – 12:00 Lunsj og postersesjon
12:00 – 12:45 Compulsive Sexual Behaviors and pornography: towards a neurobiological model v/ Valerie Voon
12:45 – 13:00 Pause
13:00 – 13:45 Valerie Voon forts.
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 15:30 Gaming addiction, den nye farsotten? v/ Gaute Godager.
Inkludert beinstrekk
15:30 – 15:45 Pause
15:45 – 16:30 Current considerations in the assessment and treatment of gambling disorder v/ Mark Potenza
16:30 – 16:45 Pause
16:45 – 18:00 Årsmøte for medlemmer i NFAP, Festsalen
18:00 – 20:30 Middag for påmeldte Ingeniørenes hus – restauranten

TIRSDAG 5. MAI 2020

09:00 – 09:45 Personlige erfaringer med Rat Park v/ Bruce K Alexander
09:45 – 10:00 Pause
10:00 – 10:45 Globalization of Addiction v/ Bruce K Alexander
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 11:45 PhD presentasjoner:

11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:30 Dyssosialitet eller udadrettet adfærd v/ Morten Hesse
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:30 Impulsive lifestyle counseling v/ Morten Hesse
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:30 Traumesensitiv behandling i et terapeutisk samfunn v/ Tormod Fridell
15:30 – 15:40 Avslutning v/ leder Nfap Arne Holen
Denne gangen åpner vi for posterpresentasjoner.

Hele programmmet i pdf

Godkjenninger

Norsk psykologforening

 • Konferansen er godkjent av Npf som 13 timer vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening

 • Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
  spesialistenes etterutdanning
 • Psykiatri: godkjennes med 14 timer for spesialistenes etterutdanning
 • Allmennmedisin: godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
 • Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
  spesialistenes etterutdanning

Påmelding

Påmelding til Utdanningsavdelingen i Npf

Pris

Tidlig påmelding (senest fredag 31. Januar 2020)

 • Medlem Nfap 2.500,-
 • Ikke medlem 3.500,-

Påmelding etter 31.1.2020

 • Medlem Nfap 3.500,-
 • Ikke medlem 4.500,-

Studenter/PhD 2.000,-

Felles middag mandag 4.mai: 500.- (eksklusiv drikke).
Påmelding til middag skjer samtidig med påmelding til konferansen og det kommer på samme regning.

Sted

Hele arrangementet blir på ingeniørenes hus:

 • Det faglige årsmøtet begge dagene
 • Det formelle årsmøtet mandag ettermiddag for medlemmer av Nfap med årsmøtevedtak

Nærmeste hotell blir Scandic Solli.

Følg med på nettsiden vår i tiden framover. Vi håper du finner programmet interessant og kommer på konferansen!

Hotell

Ønsker du hotellrom på Scandic Solli send e-post til solli@scandichotels.com, evt. tlf. 23 15 57 01 og oppgi bookingkode 47209197 for å få vår avtalepris, enkeltrom kr 1390,- per natt. Hotellrom må bestilles før 31.1.2020 for å få vår avtalepris. Deltakerne gjør selv opp med hotellet.