Nfap konferansen 2021

Avhengighet - mer enn rus

Nfap konferansen 4.-5. mai 2020 blir flyttet til 2021

Vi jobber med å flytte hele konferansen med det samme programmet til oktober/november 2021.

Følgende program var planlagt:

MANDAG 4. MAI 2020

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe
09:00 – 09:10 Introduksjon av årets konferanse v/leder av Nfap Arne Holen
09:10 – 09:30 Velkommen og åpning av konferansen ved president i Norsk psykologforening Håkon Skard
09:30 – 10:15 Avhengighet i ICD 11 og DSM 5 v/ Marc Potenza
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 11:15 En introduksjon til adferdsmessige avhengigheter v/ Marc Potenza
11:15 – 12:00 Lunsj og postersesjon
12:00 – 12:45 Compulsive Sexual Behaviors and pornography: towards a neurobiological model v/ Valerie Voon
12:45 – 13:00 Pause
13:00 – 13:45 Valerie Voon forts.
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 15:30 Gaming addiction, den nye farsotten? v/ Gaute Godager.
Inkludert beinstrekk
15:30 – 15:45 Pause
15:45 – 16:30 Current considerations in the assessment and treatment of gambling disorder v/ Mark Potenza
16:30 – 16:45 Pause
16:45 – 18:00 Årsmøte for medlemmer i NFAP, Festsalen
18:00 – 20:30 Middag for påmeldte Ingeniørenes hus – restauranten

TIRSDAG 5. MAI 2020

09:00 – 09:45 Personlige erfaringer med Rat Park v/ Bruce K Alexander
09:45 – 10:00 Pause
10:00 – 10:45 Globalization of Addiction v/ Bruce K Alexander
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 11:45 PhD presentasjoner:

11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:30 Dyssosialitet eller udadrettet adfærd v/ Morten Hesse
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:30 Impulsive lifestyle counseling v/ Morten Hesse
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:30 Traumesensitiv behandling i et terapeutisk samfunn v/ Tormod Fridell
15:30 – 15:40 Avslutning v/ leder Nfap Arne Holen
Denne gangen åpner vi for posterpresentasjoner.

Hele programmmet i pdf

Godkjenninger

Norsk psykologforening

 • Konferansen er godkjent av Npf som 13 timer vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening

 • Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
  spesialistenes etterutdanning
 • Psykiatri: godkjennes med 14 timer for spesialistenes etterutdanning
 • Allmennmedisin: godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
 • Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
  spesialistenes etterutdanning

Påmelding

Påmelding til Utdanningsavdelingen i Npf

Pris

Tidlig påmelding (senest fredag 31. Januar 2020)

 • Medlem Nfap 2.500,-
 • Ikke medlem 3.500,-

Påmelding etter 31.1.2020

 • Medlem Nfap 3.500,-
 • Ikke medlem 4.500,-

Studenter/PhD 2.000,-

Felles middag mandag 4.mai: 500.- (eksklusiv drikke).
Påmelding til middag skjer samtidig med påmelding til konferansen og det kommer på samme regning.

Sted

Hele arrangementet blir på ingeniørenes hus:

 • Det faglige årsmøtet begge dagene
 • Det formelle årsmøtet mandag ettermiddag for medlemmer av Nfap med årsmøtevedtak

Nærmeste hotell blir Scandic Solli.

Følg med på nettsiden vår i tiden framover. Vi håper du finner programmet interessant og kommer på konferansen!

Hotell

Ønsker du hotellrom på Scandic Solli send e-post til solli@scandichotels.com, evt. tlf. 23 15 57 01 og oppgi bookingkode 47209197 for å få vår avtalepris, enkeltrom kr 1390,- per natt. Hotellrom må bestilles før 31.1.2020 for å få vår avtalepris. Deltakerne gjør selv opp med hotellet.