Melissa A Weibell portrett

Melissa A Weibell

Spesialist i psykiatri og Avdelingsoverlege, Helse Stavanger HF

Substance use and first-episode psychosis: Treated incidence of substance-induced psychosis and the impact of substance use on long-term course and outcome in psychosis

Abstract

75 prosent av psykiske lidelser oppstår før fylte 25 år, og det er særlig unge mennesker som lider av psykoser. Mange unge med psykiske lidelser bruker rus, og rusinduserte psykoser en stor utfordring for behandlingsapparatet og lokalsamfunnet. Weibell har undersøkt forekomsten av psykoser forårsaket av rus og andre psykoser – med og uten rus.

Vi vet at rusmisbruk utløser og kompliserer psykoselidelser og sammenhengen er uklar. Rundt halvparten av rusmisbrukere sluttet å ruse seg i løpet av de to første årene i behandling. Weibells forskning viser at de som klarer å slutte tidlig med rus, har etter ti år et symptom- og funksjonsnivå som er like bra eller bedre enn de som aldri har ruset seg.

Biografi

Melissa Weibeller spesialist i psykiatri og avd overlege på klinikk for psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus, førsteamanuensis ved UiB og forsker ved TIPS.