Nærmeste hotell er Scandic Solli, Parkveien 68. Ønsker du hotellrom på Scandic Solli bestilles dette direkte via www.scandichotels.no husk å oppgi bookingkode BNOR110322 for å få vår avtalepris, enkeltrom kr 1190,- per natt, dobbeltrom kr 1420,- per natt.
Hotellrom må bestilles før 13.02.2022 for å få vår avtalepris, deltakerne gjør selv opp med hotellet.