Nærmeste hotell er Scandic Solli, Parkveien 68. Ønsker du hotellrom på Scandic Solli send e-post til solli@scandichotels.com, evt. tlf. 23 15 57 01 og oppgi bookingkode xxx for å få vår avtalepris, enkeltrom kr xxx,- per natt. Hotellrom må bestilles før x.x.2022 for å få vår avtalepris. Deltakerne gjør selv opp med hotellet.