08:30 – 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – 09:10 Introduksjon av årets konferanse v/leder av Nfap Arne Holen

Ett minutts stillhet for Ukraina 

09:10 – 09:30 Velkommen og åpning av konferansen ved president i Norsk psykologforening Håkon Skard

09:30 – 10:15 Avhengighet i ICD 11 og DSM 5 v/ Marc Potenza

10:15 – 10:30 Pause

10:30 – 11:15 En introduksjon til adferdsmessige avhengigheter v/ Marc Potenza

11:15 – 12:00 Lunsj og postersesjon

12:00 – 12:45 Compulsive Sexual Behaviors and pornography: towards a neurobiological model v/ Valerie Voon

12:45 – 13:00 Pause

13:00 – 13:45 Valerie Voon forts.

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 15:30 Gaming addiction, den nye farsotten? v/ Gaute Godager. Inkludert beinstrekk

15:30 – 15:45 Pause

15:45 – 16:30 Current considerations in the assessment and treatment of gambling disorder v/ Mark Potenza

16:30 – 16:45 Pause

16:45 – 18:00 Årsmøte for medlemmer i NFAP, Festsalen

18:00 – 20:30 Middag for påmeldte Ingeniørenes hus – restauranten