08:00 – 08:45 Personlige erfaringer med Rat Park v/ Bruce K Alexander
08:45 – 9:00 Pause
9:00 – 9:45 Globalization of Addiction v/ Bruce K Alexander
9:45 – 10:00 Pause
10:00 – 10:45 Å jobbe med dataspillavhengighet når skjermer omgir oss overalt v/ Gaute Godager
11:00 – 11:45 PhD presentasjoner:

11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:30 Dyssosialitet eller udadrettet adfærd v/ Morten Hesse
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:30 Impulsive lifestyle counseling v/ Morten Hesse
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:30 Traumesensitiv behandling i et terapeutisk samfunn v/ Tormod Fridell
15:30 – 15:40 Avslutning v/ leder Nfap Arne Holen