08:00 – 08:45 Traumesensitiv behandling i et terapeutisk samfunn v/ Tormod Fridell

08:45 – 9:00 Pause

9:00 – 9:45 Dyssosialitet eller udadrettet adfærd v/ Morten Hesse

9:45 – 10:00 Pause

10:00 – 10:45 Impulsive lifestyle counseling v/ Morten Hesse

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:45 Å jobbe med dataspillavhengighet når skjermer omgir oss overalt v/ Gaute Godager

11:45 – 12:45 Lunsj

12:45 – 13:30  PhD presentasjoner:

13:30 – 13:45 Pause

13:45 – 14:30 Personlige erfaringer med Rat Park v/ Bruce K Alexander

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:30 Globalization of Addiction v/ Bruce K Alexander

15:30 – 15:40 Avslutning v/ leder Nfap Arne Holen