Bli medlem i Nfap

Medlemskontingenten er 300,- per kalenderår. Det er kun medlemmer av Npf som kan bli medlemmer i Nfap.

De ti første som verver 5 nye medlemmer til Nfap får gratis konferanse i mai 2020. Navn og e-post på den som verver må oppgis når de melder seg inn.