Our Motivated Team

About Events

Formål Norsk Forening for Avhengighetspsykologi skal: Jobbe for å fremme det psykologfaglige arbeidet innenfor rus og avhengighetsproblematikk. Fungere som et kontaktforum for faglige diskusjoner for psykologer som jobber med rus og avhengighetsproblematikk. Arrangere fagmøter og stimulere til at psykologer bidrar til/deltar i den offentlige diskusjon om rus og avhengighetsproblematikk. Søke å løfte faglig standard i […]