2023

Årsmøtet blir mandag 18.september 2023 kl 16.15 – 17.00 på Ingeniørenes hus i Oslo.

Dagsorden etter vedtektene.

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskap og Revisjonserklæring
 4. Kontingent
 5. Budsjett
 6. Valg av nytt styre

2022

Årsmøtet blir mandag 14 mars 2022 kl. 16.45 – 18.00.

Sted Ingeniørenes Hus – Oslo. Hvis det ikke lar seg gjøre med et fysisk møte vil det bli på zoom.

Det er vedtektene fra 2017 som gjelder.

Forslag til saker og forslag til styremedlemmer kan sendes på e-post til arne@nfap.no. Du kan også henvende deg direkte til styremedlemmene. Hvis du har et forslag til nytt punkt på dagsorden må det være leder i hende senest fire uker før møtet på e-post: arne@nfap.no.

Dagsorden etter vedtektene.

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskap og Revisjonserklæring
 4. Kontingent
 5. Budsjett
 6. Valg av nytt styre

Referat

2021

Årsmøtet blir mandag 22 november 2021 kl. 19.00 – 21.00
Møtet foregår på zoom. Informasjon pr e-post kommer til medlemmer som har betalt senest en uke før møtet.
Det er vedtektene fra 2017 som gjelder.

Forslag til saker og forslag til styremedlemmer kan sendes på e-post til arne@nfap.no. Du kan også henvende deg direkte til styremedlemmene. Hvis du har et forslag til nytt punkt på dagsorden må det være leder i hende senest fire uker før møtet på e-post: arne@nfap.no.

Sakspapirene blir lagt ut fortløpende og senest 14 dager før møtet.

Dagsorden

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning
3. Regnskap og Revisjonserklæring
4. Kontingent
5. Budsjett
6. Valg av nytt styre

Referat

2020

Årsmøtet blir mandag 4. mai 2020. Møtet blir organisert som en undersøkelse som sendes medlemmene på e-post.

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning
3. Regnskap og Revisjonserklæring
4. Kontingent
5. Budsjett
6. Valg av nytt styre

Alle forslag til vedtak ble vedtatt av medlemmene. Årsmøtereferatet er godkjent av Brønnøysundregisteret.

2019

Årsmøte 2019 begynner onsdag 3 april kl 17.00 på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 6, 2. etg.

1. Dagsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Revisorerklæring
5. Budsjettforslag 2020
6. Valg: Styre og revisor
Referat årsmøte NFAP 2019

2018

Årsmøte 2018 begynner mandag 16 april kl 16.30 på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 6, 2. etg.

Starttidspunktet for årsmøtet er utsatt med en halv time fra 16.30 til 17.00 siden det er få saker på dagsorden og det ser ut til å bli god tid før felles middag.

1 Dagsorden
3 Regnskap
4 Revisorerklæring
5 Budsjett2019_Nfap
6 Valg
Referat årsmøte NFAP 2018

2017

Årsmøtereferat 2017
Styret 2017
Nye vedtekter 2017

2016

Stiftelsesdokument