Nfap konferansen 2022

Norsk Forening for AvhengighetsPsykologi

Program

Mandag14.mars 2022

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe
09:00 – 09:10 Introduksjon av årets konferanse v/leder av Nfap Arne Holen
09:10 – 09:30 Velkommen og åpning av konferansen ved president i Norsk psykologforening Håkon Skard
09:30 – 10:15 Avhengighet i ICD 11 og DSM 5 v/ Marc Potenza
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 11:15 En introduksjon til adferdsmessige avhengigheter v/ Marc Potenza
11:15 – 12:00 Lunsj og postersesjon
12:00 – 12:45 Compulsive Sexual Behaviors and pornography: towards a neurobiological model v/ Valerie Voon
12:45 – 13:00 Pause
13:00 – 13:45 Valerie Voon forts.
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 15:30 Gaming addiction, den nye farsotten? v/ Gaute Godager.
Inkludert beinstrekk
15:30 – 15:45 Pause
15:45 – 16:30 Current considerations in the assessment and treatment of gambling disorder v/ Mark Potenza
16:30 – 16:45 Pause
16:45 – 18:00 Årsmøte for medlemmer i NFAP, Festsalen
18:00 – 20:30 Middag for påmeldte Ingeniørenes hus – restauranten

Tirsdag 15. mars 2022

09:00 – 09:45 Personlige erfaringer med Rat Park v/ Bruce K Alexander
09:45 – 10:00 Pause
10:00 – 10:45 Globalization of Addiction v/ Bruce K Alexander
10:45 – 11:00 Pause
11:00 – 11:45 PhD presentasjoner:

11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:30 Dyssosialitet eller udadrettet adfærd v/ Morten Hesse
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:30 Impulsive lifestyle counseling v/ Morten Hesse
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:30 Traumesensitiv behandling i et terapeutisk samfunn v/ Tormod Fridell
15:30 – 15:40 Avslutning v/ leder Nfap Arne Holen
Denne gangen åpner vi for posterpresentasjoner.

Hele programmmet i pdf

Godkjenninger

Norsk psykologforening

  • Konferansen er godkjent av Npf som 13 timer vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening

  • Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
    spesialistenes etterutdanning
  • Psykiatri: godkjennes med 14 timer for spesialistenes etterutdanning
  • Allmennmedisin: godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  • Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
    spesialistenes etterutdanning