Fag- og kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter

Arbeidsplassen som co-terapeut?

I sammenheng med regjeringens Nasjonale alkoholstrategi er det satt tydelige mål om reduksjon av skadelig alkoholbruk i befolkningen. WHO har satt et mål om en global reduksjon av skadelig alkoholbruk på minst 10% innen 2025 sammenlignet med 2010. Norge har forpliktet seg til å følge opp dette målet. I denne sammenhengen har regjeringen pekt ut blant annet arbeidslivet, hvor tiltak bør gjennomføres og etablert et samarbeid med arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer.

Arbeidsplassen er en unik arena å både forebygge, oppdage, tilby hjelp og følge opp problematisk bruk. Arbeidsplassen er for mange en inngang og rekrutterer til behandling dersom bruken har fått negative konsekvenser for jobben. Men samhandling mellom arbeidsplass, behandler og personen selv er avgjørende for behandlingen og at vedkommende skal kunne stå i jobb.

Hva skal til for å forbedre og forenkle samhandlingen mellom behandlerne på rusbehandlingsinstitusjonene på den ene siden, og arbeidsplassene til pasienter med alkoholproblemer på den andre? Presentasjon av funn fra en liten studie gjennomført av Bergljot Baklien og Astrid Skatvedt 2022 på vegne av Akan kompetansesenter.

Bio:

Camilla Lynne Bakkeng er Fag- og kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter som setter ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, illegale rusmidler, legemidler, spill og doping. Har siden år 2000 utviklet og kurset ledere og HR i gjennomføre samtaler basert på bekymringer knyttet til problematisk bruk. Bistår alle type virksomheter i å utforme policy og en ivaretakende bedriftskultur.