Årets tema var Avhengighet- mer enn rus og tematiserte atferdsmessige avhengigheter knyttet til spill, porno og sex.
 
Konferansen ble gjennomført som planlagt 14. – 15. mars 2022 med ca 125 betalende deltagere. Takk til alle som har bidratt ved å holde innlegg eller delta. Hvis du har ideer eller innspill til neste års konferanse kan du sende de til post@nfap.no