Eva Brekke portrett

Eva Brekke

Psykologspesialist, tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og FACT-team Hedemarken.

Recovery in co-occurring mental health and substance use disorders: A qualitative study of first-person and staff experiences

Eva Brekke vil presentere resultater fra sin doktorgradsavhandling «Recovery in co-occurring mental health and substance use disorders: A qualitative study of first-person and staff experiences». Avhandlingen har undersøkt hvordan personer med samtidige rusproblemer og psykiske vansker (rop-lidelse) opplever bedring, og hva vil det si for tjenestene å arbeide recovery-orientert for å hjelpe denne gruppa.