Nfap konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer. 

Man kan også delta på webinar og dette vil også være godkjent av Npf forutsatt at man følger påloggingsprosedyren. Deltagelse på webinar/Zoom blir registrert i Zoom og godkjennes av Npf som vanlig.