Håkon Skard porttrett

Håkon Skard

President i Norsk psykologforening

I vervet mitt jobber jeg med politisk påvirkning og fagutvikling gjennom dialog med eksterne aktører og foreningens interne aktivitet. Avhengighetsproblemer, forståelse av og tiltak mot disse er sentrale områder for både samfunnet og foreningen. Fra politiske temaer som rusreformen til utvikling av behandlingstiltak har psykologer og psykologifaget en helt sentral rolle. Psykologien tilbyr en forståelse av hvilke systemiske faktorer og individfaktorer som sannsynliggjør eller motvirker avhengighetsproblematikk. Jeg mener at vi til tross for den lange forskningstradisjonen og kunnskapsbasen som er tilgjengelig, fortsatt har langt å gå før vi tar denne kunnskapen inn over oss som samfunn. En egen interesseforening for avhengighetspsykologi er derfor et svært viktig forum for fagmiljø og fagutvikling som vil kunne gi ytterligere driv i vårt arbeid.