Mikkel M. Thørrisen

Utdannet Master i helse- og sosialpsykologi (UiO) og PhD i helsevitenskap (OsloMet).

Jobber som førsteamanuensis i helsevitenskap ved OsloMet (Fakultet for helsevitenskap, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi) og førsteamanuensis II i helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger (Fakultet for helsevitenskap, Avdeling for folkehelse).

Thørrisen disputerte for PhD i 2020 med avhandlingen “Alcohol consumption and impaired work performance. Interventions, and implementation barriers». Avhandlingen hadde fokus på alkohol og arbeidsliv, med formål om å bidra til økt kunnskap om (i) alkoholbruk og intervensjonsbehov blant ansatte, (ii) alkoholrelatert sykenærvær og (iii) praksis og implementering av alkoholforebyggende tiltak i regi av bedriftshelsetjenester. Avhandlingsarbeidet var del av prosjektet WIRUS (Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave), som er det største forskningsprosjektet om alkohol og arbeidsliv i Norge.

I tillegg til forskning på alkohol og arbeidsliv, har Thørrisen jobbet med forskning innen temaer som arbeidsinkludering, arbeidshelse, utdanning og personlighetspsykologi.

Thørrisen vil presentere resultater fra sin avhandling og annen forskning fra WIRUS-prosjektet.

https://www.researchgate.net/profile/Mikkel-Thorrisen
https://www.oslomet.no/om/ansatt/mithor/