Årsmøtekonferanse 2018

Norsk Forening for AvhengighetsPsykologi

Mandag 16. april

09:00 – 10:00 Registrering og kaffe
10:00 – 10:05 Velkomst og presentasjon av konferansen ved leder av Nfap Arne Holen
10:05 – 10:15 Hilsningstale ved President i Norsk psykologforening Tor Levin Hofgaard
10:15 – 11:00 Keynote Robert West: Understanding and treating addiction: developing formal models using a common framework
Relevant litteratur «Developing general models and theories of addiction»
11:15 – 12:00 Keynote fortsetter…
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 Pål Kraft: Selvregulering
14:45 – 16:15 Sverre Nesvåg: Timing i behandling av rusmiddelavhengighet
17:00 – 18:00 Årsmøte Nfap (etter vedtektene). OBS Endret tid.
19:00 – 22:00 Middag på Lofthus Samvirkelag.

Tirsdag 17 april

09:00 – 10:15 Petter Lohne: Et psykoanalytisk og fenomenologisk perspektiv på behandling av ROP pasienter.
10:30 – 11:45 Sigurd Aanderaa, Linn Bjerknes og Mette Nordbrønd Mikkelsen: Prototypebeskrivelser av pasienter: Et verktøy for å fasilitere erfaringsutveksling i klinikken.
11:45 – 12:45 Lunsj
12:45 – 14:00 Arvid Skutle og Maikki Aasland: Pengespillavhengighet og kognitiv atferdsterapi. Presentasjon av en revidert behandlingsmanual, med noen kliniske vignetter
14:15 – 15:30 Gro Syversen: Food addiction – et relevant begrep for psykologer?
15:30 – 15:45 Avslutning.

Last ned hele programmet i pdf