Formål

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi skal:

  • Jobbe for å fremme det psykologfaglige arbeidet innenfor rus og avhengighetsproblematikk.
  • Fungere som et kontaktforum for faglige diskusjoner for psykologer som jobber med rus og avhengighetsproblematikk.
  • Arrangere fagmøter og stimulere til at psykologer bidrar til/deltar i den offentlige diskusjon om rus og avhengighetsproblematikk.
  • Søke å løfte faglig standard i vårt arbeide.

Organisatorisk tilknytning

Nfap er tilknyttet Norsk Psykologforening som faglig forening. Sentralstyret i Npf vedtok 14. februar 2019 å ta opp Nfap som faglig interesseforening. Saken skal sluttbehandles på landsmøtet i Npf 20. – 22. november 2019.

Medlemskap

Foreningen er åpen for alle medlemmer av Norsk Psykologforening.