Programmet oppdateres fortløpende

08:30 – 09:00 Registrering og kaffe 

09:00 – 09:45 Reinout W Wiers. How definitions of addiction shape interventions 

09:45 – 10:00 Pause 

10:00 – 10:45 Reinout W Wiers. Cognitive bias modification in addiction: helping people to make better choices 

10:45 – 11:00 Pause 

11:00 – 11:45 Camilla Lynne Bakkeng Arbeidsplassen som co-terapeut? 

11:45 – 12:45 Lunsj 

12:45 – 13:15 PhD presentasjoner 

Bjørnar Blaalid

2 Mikkel Magnus Thørrisen 

13:15 – 13:30 Pause 

13:30 – 14:15 Shahram Shaygani Rus og avhengighetslidelse fra et psykodynamisk perspektiv 

14:15 – 14:45 Pause og pausemat 

14:45 – 15:30 Shahram Shaygani 12-trinnsmodell i et eksistensielt perspektiv 

15:30 – 15:45 Avslutning v/ leder Nfap Arne Holen 

Last ned program i pdf