Psykiater, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, psykoanalytiker og veileder i psykodynamisk psykoterapi.

Rus og avhengighetslidelse fra et psykodynamisk perspektiv

Hvordan kan man forstå psykologisk avhengighet med et psykodynamisk perspektiv? Ved å anvende fire psykodynamiske posisjoner (klassisk psykonalytisk, egopsykologi, objektrelasjonsteori og selvpsykologi), forsøker foredragsholderen å gi en dybdeforståelse av psykologisk avhengighet. En slik forståelse av avhengighet kan skape et godt grunnlagg for psykoterapeutisk arbeid med pasienter som lider av alkoholavhengighet, men også andre typer avhengighetslidelse. 

12-trinnsmodell i et eksistensielt perspektiv

Anonyme Alkoholikere er idag den største selvhjelpsgruppen i verden for mennesker med alkoholavhengighet. De tilbyr en behandlingsfilosofi, 12-trinnsmodell, som vektlegger åndelig utvikling/oppvåkning som en sentral del av tilfriskningen. Mange klinikere tror at denne modellen er kun egnet for mennesker med en kristen overbevisning. I praksis, finnes mange mennesker med forskjellige trosetninger, agnostikere og til og med ateister som har fått hjelp fra 12.trinnsbehandling. Foredraget er et forsøk på å se på denne modellen med et eksistensielt perspektivt. 

Bio

Shahram Shaygani er psykiater, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, psykoanalytiker og veileder i psykodynamisk psykoterapi. Han arbeider som forsker på Trasoppkliikken.