Tormod Fridell portrett

Tormod Fridell

Psykologspesialist, Floenkollektivet, Helse Bergen HF

Hva er traumesensitiv behandling i terapeutiske samfunn (dypendring)?

Abstract

Floenkollektivets utvikling fra ruskollektivt og terapeutisk samfunn til medisinfri, tverrfaglig langtidsbehandling i spesialisthelsetjenesten.
Hva har skjedd med Floenkollektivet siden vi ble en del av spesialisthelsetjenesten?
Vi tilbyr medisinfri og relasjonsbasert rusbehandling til personer i aldersgruppen 18-33 år. Behandlingstilbudet er delt inn i fire faser (ca. fire år) og er basert på en terapeutisk samfunnsmodell, hvor fellesskapet og gruppen er metoden.
Jeg ønsker å presentere dialektikken mellom den hierarkiske og demokratiske terapeutiske modell som viser seg, både blant personale og elever, ved å implementere Traume Basert Omsorg (TBO) som felles forforståelse.

Biografi

Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi og gruppeanalytiker. Han er utdannet ved Københavns Universitet og IGA og har arbeidet med rus og psykiatri i en mannsalder.
Han har siden 2013 vært behandlingsansvarlig for ungdommer ved Floenkollektivet som ønsker å bli rusfri. De arbeider blant annet med åpen dialog, relasjoner, miljøterapi og gruppeterapi.