Elfrid Krossbakken

Psykolog og PhD

Personal and contextual factors influencing gaming behavior. Risk factors and prevention of video game addiction.

Abstract

Avhandlingen består av tre studier og undersøker faktorer som kan påvirke dataspillatferd, og utviklingen av dataspillavhengighet. Den første studien undersøkte sammenhengen mellom dataspillproblemer og mental helse hos ungdommer over en periode på 2 år, fra de var 17 år til 19 år. Ungdommer som opplevde ensomhet, depresjon eller symptomer på fysisk aggresjon hadde økt risiko for å utvikle dataspillproblemer over tid. Ungdom med dataspillproblemer hadde videre en risiko for utviklingen av angst, depresjon og ensomhet over tid. Resultatene kan indikere at depresjon og ensomhet kan bidra til en ond sirkel der f.eks. depresjon kan føre til økt dataspillproblematikk, som igjen fører til økt depresjon. Ungdom med et sunt dataspillengasjement hadde lav risiko for å utvikle dataspillproblemer over tid.
Avhandlingens andre studie undersøkte gjennom et eksperiment hvordan ulike belønningsmekanismer påvirker spillopplevelse og trang til å fortsette å spille. Å bli eksponert for utsatt belønning eller kontinuerlig belønning påvirket ikke deltagernes trang til å fortsette å spille, emosjonelle responser eller i hvilken grad de likte spillet.

Den tredje studien undersøkte om en brosjyre rettet mot foreldre til barn mellom 8-12 år kunne fungere som et forebyggende tiltak mot dataspillproblemer. Det ble ikke funnet en effekt av brosjyren på dataspillproblemer, men de som hadde barn med dataspillproblemer leste brosjyren grundig. Studien konkluderte med at en slik brosjyre kan bli brukt for å spre informasjon til de som allerede opplever problemer med barns dataspilling, snarere enn å fungere som et forebyggende tiltak. Det er behov for mer forskning for å avdekke hvordan ulike risikofaktorer kan lede til at noen utvikler dataspillavhengighet, mens andre opprettholder et sunt dataspillengasjement. Avhandlingen tyder på at det er flere faktorer som påvirker utviklingen av dataspillproblemer, men peker i retning av at psykososiale vansker i tidlig alder kan være en viktig forløper.

Biografi

Elfrid Krossbakken (f. 1986) er utdannet psykolog (2015) ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. I 2015 ble hun ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi. Hovedveileder var Torbjørn Torsheim ved Institutt for samfunnspsykologi. Biveiledere var Ståle Pallesen og Rune Mentzoni ved samme institutt, samt Helge Molde ved Institutt for klinisk psykologi.