Vi planlegger å presentere aktuelle PhD prosjekter fra de siste tre årene.