Our Services

Event Count Down

The most recent Event Start In
Dager
Timer
Minutter
Sekunder

Have Any Query

Om oss

Formål Norsk Forening for Avhengighetspsykologi skal: Jobbe for å fremme det psykologfaglige arbeidet innenfor rus og avhengighetsproblematikk. Fungere som et kontaktforum for faglige diskusjoner for psykologer som jobber med rus og avhengighetsproblematikk. Arrangere fagmøter og stimulere til at psykologer bidrar til/deltar i den offentlige diskusjon om rus og avhengighetsproblematikk. Søke å løfte faglig standard i […]